Međunarodno takmičenje za pisanje eseja za mlade

Fondacija ,,The Goi Peace” iz Japana, koja u okviru projekta ,,Global Action Programme-GAP” organizuje međunarodno takmičenje u pisanju eseja za mlade.

Takmičenje za izbor najboljih eseja za 2019. godinu je na temu ,,Creating a Society Full of Kindness”. Rok za dostavu radova je 15. juni 2019. godine, a mogu učestvovati djeca i mladi do 25 godina starosti. Eseji trebaju biti originalni i neobjavljivani, sa do 700 riječi i pisani na engleskom, francuskom, španskom, njemačkom ili japanskom jeziku.
Radovi se mogu dostaviti elektronskim putem, a prijava se može izvršiti na sljedećoj web stranici: www.goipeace.or.jp. Više informacija se može naći u materijalu u prilogu, a napominjemo i da su u prethodnom periodu učenici iz Bosne i Hercegovine, na ovom prestižnom takmičenju, imali zapažene rezultate.

Međunarodno takmičenje za pisanje eseja za mlade