Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2021./2022. godinu

Na osnovu člana 3. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja Unsko-sanskog kantona broj:10-02-6021-1/22 od 09.06.2022. godine , ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje:

 

K O N K U R S

za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2021./2022. godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dodjeljuju se za akademsku 2021./2022. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Unsko- sanskog kantona za 2022. godinu.

Konkurs za dodjelu stipendija 2022

Prijavni obrazac