CKT Cazin uspostavlja saradnju i sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću

Danas je u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću potpisan Memorandum o saradnji između Centra za kulturu i turizam Cazin i ove visokoškolske ustanove.

Memorandum određuje zajedničko djelovanja na organiziranju turističkih posjeta, organizaciju naučnih, stručnih i kulturnih skupova, provođenje zajedničkih projekata, međusobni angažman uposlenika, kao i saradnju pri aktivnostima koje zahtijevaju stručna znanja.

Za deset studenata koji se upišu na odsjek za matematiku i fiziku, Centar za kulturu i turizam dodijelit će licence za pristup Pluralsight platformi kako bi, koristeći pomenutu platformu, studenti učili nove IT vještine.

Ovaj akt o saradnji su potpisali direktor CKT Cazin mr. Ermin Beganović i dekanesa Pedagoškog fakulteta prof. dr. Vildana Pečenković.