Ispitni rok za Kulturu i civilizaciju Austrije i Njemacke se pomjera za 19.09. u 11h i za Fonetiku i fonologiju njj je 26.09. u 10h.