Drugi (ponovljeni) konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/17 godini

Tekst konkursa je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 16.9.2016. godine.