Izmjena ispitnog termina_Kultura i civilizacija Njemačke_19.09. u 11h