In memoriam: Senka Ibrahimpašić (1968 – 2021)

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je  sa  žaljenjem primio vijest da je  Senka Ibrahimpašić, MA dugogodišnja saradnica Fakulteta, 12. 01. 2021. preminula  nakon kratke bolesti.

Porodici Ibrahimpašić i  akademskoj javnosti izražavamo najdublje saučešće.

Senka Ibrahimpašić rođena je 22. 09. 1968. godine u Bihaću, gdje je završila osnovnu i matematičko-informatičku srednju školu. Na matematičkom odjelu Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala i stekla zvanje profesor matematike. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na Odsjeku za matematiku i fiziku, odbranila je magistarski rad i stekla zvanje magistar matematike. Od 1997. godine je zaposlena kao profesor matematike u Općoj gimnaziji Bosanska Krupa. Na Pedagoškom  fakultetu Univerziteta u Bihaću je u aprilu 2008. godine izabrana u zvanje asistenta za metodiku nastave matematike koju je držala studentima Odsjeka za matematiku i fiziku i Odsjeku za razrednu nastavu. Pored angažmana na Pedagoškom fakultetu, bila je angažirana na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću. Pored nastavnog, Senka Ibrahimpašić se bavila i istraživačkim radom, te ima objavljenih nekoliko radova u priznatim publikacijama. Bila je član Udruženja matematičara USK . Posebno je zaslužna za razvijanje interesa za matematiku među učenicima i studentima. Aktivno je učestvovala na seminarima o nastavi matematike.

U ime zaposlenika i studenata Univerziteta u Bihaću još jednom izražavamo saučešće porodici.