IN MEMORIAM: Arif Zolić (1942 – 2019)

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je  sa  žaljenjem primio vijest da je  dr. sc. Arif Zolić, dugogodišnji naučni radnik, preminuo 27. aprila 2019. godine u Beogradu, nakon kratke i teške bolesti.

Porodici dr. sc. Arifa Zolića i akademskoj javnosti izražavamo najdublje saučešće.

Arif Zolić rođen je 27. 12. 1942. godine u Velikoj Gati kod Bihaća. Diplomirao je 1966. godine na grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Kao profesor matematike radio u učiteljskoj školi u Bihaću i  Matematičkoj gimnaziji u Beogradu.  Od 1969. godine radio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na kojem je 1975. godine magistrirao, a potom i doktorirao 1977. Područje naučnog interesa dr. sc. Arifa Zolića je numerička matematika. Objavio je brojne naučne i stručne radove. Autor je više univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Tokom svog života dr. sc. Zolić je ostvario bogatu akademsku karijeru.  Radio je, između ostalog, u Institutu za matematiku PMF-a, bio je spoljnji saradnik Matematičke gimnazije u Beogradu, Matematičkog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Nišu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Dr. sc. Zolić je bio član skupštine PMF-a  i većeg broja komisija Instituta za matematiku, odnosno Matematičkog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Bio je šef Katedre za numeričku matematiku i programiranje. Aktivno je radio u Društvu matematičara Srbije. Bio je član predsjedništva i predsjednik Društva, član Izdavačkog savjeta, sekretar Naučne sekcije Društva. Bio je odgovorni urednik Matematičkog lista.

Posebno je zaslužan za razvijanje interesa za matematiku i fiziku među učenicima i studentima. Aktivno je učestvovao na regionalnim seminarima o nastavi matematike koje su organizovale podružnice Društva matematičara i fizičara BIH iz Bihaća, Banja Luke, Tuzle, Zenice, Sarajeva i Mostara.

U znak priznanja za dugogodišnje učešće u radu Savez društava MFAJ dodijelio mu je Povelju povodom proslave 30. godišnjice.

Dr. sc. Arif Zolić je, kao vanjski saradnik, dao velik doprinos u razvoju Odsjeka za matematiku i fiziku Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

U ime zaposlenika i studenata Univerziteta u Bihaću još jednom izražavamo saučešće porodici.