II, IV: Raspored predavanja iz Morfologije i Norme i kulture jezika

Predavanja iz Morfologije i Norme i kulture jezika bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Subota, 26. 12.

12. 00 – 15. 30        Morfologija

15. 30 – 19. 00          Norma i kultura jezika

Nedjelja, 27. 12.

8.00 – 11. 30          Morfologija

11. 30 – 15. 00      Norma i kultura jezika