BJK III: Predavanja iz predmeta Bosanskohercegovačka književnost između dva svj.rata

Predavanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

– 19.12. (subota), 10.00 – 11.30
11.45 – 14.00

– 20.12. (nedjelja), 10.00 – 11.30
11.45 – 14.00