I: Predavanja iz Opće historije starog vijeka

Subota, 26. 12.

9. 00 – 16. 00        Opća historija starog vijeka

Nedjelja, 27. 12.

8.00 – 15. 00         Opća historija starog vijeka