Forum mladih EU-Balkan, Rim, 22-26. novembar 2021.godine

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) obavijestio nas je da će u partnerstvu sa Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije biti domaćini Foruma mladih EU-Balkan, koji će se održavati od 22. do 26. novembra 2021. godine u Rimu.

Organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) iz Tirane, Centro Studi Politica lntemazionale (Rim) i Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (Trento).

Forum će okupiti studente iz 33 zemlje, tačnije 78 studenata, 10 mentora i brojne kreatore politike iz cijele Evrope, kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima budućnosti Evrope i punopravnog članstva Balkana u EU, te razmijenili ideje i zacrtali zajednički put za dalje djelovanje.

Zaključci Foruma će biti predstavljeni Konferenciji o budućnosti Evrope, a Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije također će izdvojiti sredstva za razvoj budućih projekata na osnovu zaključaka Foruma o institucionalnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.

Prijaviti se mogu studenti univerziteta iz cijele Evrope, sa dokazanim interesom za EU integracije i društveni aktivizam, a krajnji rok za prijave je 15. oktobar 2021. godine.

Dnevni red i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na linku: https://www.eubalkanforum.org

Novosti u vezi Foruma se dostupne na: https://www.rcc.int/news/724/italy-to-host-eu-balkan-youthforum-in-november

Molimo da informaciju iz ovog akta učinite dostupnom ustanovama 1 organizacijama iz Vaše nadležnosti, odnosno zainteresovanim studentima.