Humanity in Action: Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima

 

 

Humanity in Action Bosna i Hercegovina
objavljuje poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu

POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI
I AKTIVNOG GRAĐANSTVA MEĐU MLADIMA

Humanity in Action BiH desetu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanjedemokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku NationalEndowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja odemokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja oosjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkihvještina učesnika_ca.

Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studijana svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_ticasa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:
>> Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (decembar 2021. godine)prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije,demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva idemokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, teomladinskom aktivizmu.
>> Individualno istraživanje (decembar 2021. – februar 2022. godine) će omogućitiučesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora_icu istražuju pitanje od njihovoginteresa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavajuefikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacijeili kršenja ljudskih prava mladih.
>> Trodnevni trening u Neumu (mart 2022. godine) predstavlja priliku za prezentacijuistraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
>> Implementacija grupnih projekata (april – juni 2022. godine) uz primjenu znanja ivještina stečenih u prethodnim fazama programa.
>> Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2022. godine) u medijima ilokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
>> Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2022. godine) sa dodjelom certifikata iprezentacijom realizovanih projekata.Sve troškove snosi organizator.
Prijavite se do 11. novembra 2021. godine preko formulara na linku:
https://bit.ly/pdviagmm_2021-2022

Više informacija na:
www.humanityinaction.org/country/bosnia-herzegovina/
www.facebook.com/hiabih
www.facebook.com/PDVIAGMM
z.markovic@humanityinaction.org