Certifikati za polaznike dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja

dppo

Kandidati koju su završili ciklus dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja i izmirili obaveze prema Pedagoškom fakultetu mogu preuzeti certifikate od 1.6. do 3.6. u periodu od 9:00h do 13:00h.