Predavanja I godini iz predmeta Historija BiH

Prof. dr. Salih Jalimam će održati predavanja I godini iz predmeta Historija BiH starog vijeka u subotu, 28.05. od 9:00h na Pedagoškom fakultetu.