Sastanak Književne sekcije PF-a

Sastanak će se održati u srijedu, 1.6. u 12h (Biblioteka).
Teme sastanka su promocija knjige i organizacija Dana otvorenih vrata Pedagoškog fakulteta.