Akademici Abdulah Sidran i prof. dr. Dževad Jahić u posjeti Pedagoškom fakultetu 

U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu, gdje su u Bihaću i Cazinu sudjelovali na tribinama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, akademik Abdulah Sidran i akademik prof. dr. Dževad Jahić, posjetili su i Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. 

Uvaženi akademici ovom prilikom upoznati su sa projektom ciklusa slika “Izbjeglice”, kojeg od 2015. godine do danas, u prostorijama Pedagoškog fakulteta realizira dr. art Meho Čaušević, red.prof. Tokom srdačnog razgovora profesor Čaušević i dekanica Pedagoškog fakulteta prof. dr. Vildana Pečenković uvaženim akademicima su predstavili pomenuti ciklus slika. 

Prof.dr. Dževad Jahić, dugogodišnji saradnik Odsjeka za bosanski jezik i književnost istakao je poseban značaj opstanka ovog odsjeka na Univerzitetu u Bihaću, posebno u vremenima kada Bošnjaci moraju iznova potvrđivati svoje korijene i višestoljetnu tradiciju te istakao da je od iznimnog značaja izučavanje bosanskog jezika kao temelja kulture i identiteta Bošnjaka.