Promocija univerzitetskog udžbenika autora prof. dr. Fehima Rošića

22.6.2022. na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću održana je promocija univerzitetskog udžbenika autora prof. dr. Fehima Rošića pod nazivnom „Metodologija istraživanja u društvenim i humanističkim naukama“. Tom prilikom su predstavljeni najznačajniji dijelovi pomenutog djela i dugogodišnjeg rada autora.

Promocija bi ujedno bila i pozivinica sa sve koji se žele baviti balansiranjem između kvalitativne i kvantitativne paradigme, te tumačenjem rezultata istraživanja ili se žele usuditi provoditi ista. Udžbenik je jako koristan resusrs za sve djelatnike u procesu odgoja i obrazovanja našeg kantona i šire koji žele propitati kvalitetu svoje prakse, ali prije toga i da doprinesu svojim metodološkim kompetencijama.