Certificiranje studenata Pedagoškog fakulteta u HEART programu

HEART (Healing and Education Through the Arts) je jedan od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu. HEART aktivnosti se redovno upotrebljavaju s djecom u školama ili s djecom u pokretu, a provode ga HEART facilitatori. Čestitamo našim studentima koji su se pridružili partnerskim idejama Save the Children organizacije i Pedagoškog fakulteta i uspješno završili prvi ciklus obuke.
Studenti koji su do sada završili proces certifikacije za HEART facilitatora su Lejla Halkić, Ilhana Čaušević i Emina Sefić, a trenutno prolaze proces certifikacije Almedin Ćatić, Jasmin Musić, Ajla Čaušević i Selma Kapić.
Procesu značajno doprinosi nastavno osoblje Pedagoškog fakulteta, ujedno HEART facilitatorke doc.dr. Šejla Bjelopoljak, doc. dr. Lejla Ovčina i mr. Arijana Midžić.

Heart model se provodi u 20 zemalja svijeta poput Palestine, Kine, SAD-a, Armenije, Meksika i Bosne i Hercegovine.