Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Da će kandidat Vedran Mihić, bachelor matematike i informatike, braniti javno magistarski rad pod naslovom: “Primjena matematika u kontekstu struke – slučaj učenika medicinskog usmjerenja”.

Javna odbrana magistarskog rada održat će se 24.4.2018. godine  sa početkom u 13:00 sati u učionici broj 3 Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Ulica Luke Marjanovića bb, Žegar.

Bihać, 22.3.2018. godine.