Uvod u računarstvo – rezultati II kolokvija

Uvod u racunarstvo – II kolokvij