MF, TOS: Rezultati II kolokvija iz predmeta Bosanski jezik

II kolokvij su položili:

  1. Nahid Julardžija (TOS) – 16 bodova
  2. Šejla Jusić (MF) – 15 bodova
  3.  Belma Vatić (MF) – 14 bodova
  4.  Armina Behrem (MF)  – 13 bodova
  5.  Edi Maglajlić (TOS) – 13 bodova
  6.  Abdurahman Suljanović (MF) – 12 bodova
  7. Derviša Hadžalić (MF) – 12 bodova
  8. Nezir Sulić (MF) – 12 bodova
  9.  Haris Šiljdedić (TOS) – 12 bodova
  10.  Haris Felić (TOS) – 12 bodova

Ostali studenti nisu položili.

Uvid u radove: ponedjeljak, 18. 1. u 10 sati.