Usmeni/završni uspiti za apsolvente

Ispiti će biti održani 9. 1. 2016. po sljedećem rasporedu:

Uporedna gramatika slavenskih jezika u 12h,
Norma i kultura jezika u 12h,
Historija bosanskoga književnog jezika u 12h i
Historija bosanskoga standardnog jezika u 12h.