Raspored predavanja iz Grafolingvistike, Uporedne gramatike i Lingvostilistike

Predavanja iz Grafolingvistike, Uporedne gramatike i Lingvostilistike bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 15. 1.

15. 00 – 16. 30 Lingvostilistika

16. 45 – 18. 15 Grafolingvistika

subota, 16. 1.

9. 00 – 16. 15   Uporedna gramatika slavenskih jezika

nedjelja, 17. 1.

8. 00 – 14. 15   Uporedna gramatika slavenskih jezika