Usmeni ispiti kod prof. Remzije Hadžiefendić-Parić (prvi septembarski rok)

 30.9.2016.

11.00 sati: Ortoepija i ortografija, Bosanski jezik 1 i 2 (PO i RN), Lingvostilistika (BJK)

12.00 sati:  Sintaksa, Opća lingvistika (BJK) i Bosanski jezik 3 (RN)