Upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2018/19. godinu

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na rang listama da su primljeni na Pedagoški fakultet da upis na prvi ciklus studija počinje 11.09.2018. godine.

Kandidati su dužni donijeti sljedeće:

 • 2 fotogragije
 • ljekarsko uvjerenje (studenti odsjeka Tjelesni odgoj i sport moraju imati specijalističko ljekarsko uvjerenje sa naznakom da su zdravi i sposobni za sport i sportski trening)

Redovni studenti dužni su uplatiti sljedeće:

 • Index – 25,00 KM
 • Upisni materijal – 20,00 KM
 • Školarinu – 200,00 KM

Redovni samofinansirajući studenti dužni su uplatiti sljedeće:

 • Index – 25,00 KM
 • Upisni materijal – 20,00 KM
 • Školarina 800,00 KM (moguća uplata u 4 rate, pri upisu uplatiti prvu ratu 200,00 KM)

Vanredni studenti dužni su uplatiti sljedeće:

 • Index – 25,00 KM
 • Upisni materijal – 20,00 KM
 • Školarina 1200,00 KM (moguća uplata u 4 rate, pri upisu uplatiti prvu ratu 300,00 KM)

Instrukcije za uplatu možete preuzeti na sljedećem linku: Sifarnik za uplate vlastitih prihoda za PFB

Studentska služba za vrijeme upisa sa klijentima će raditi svakim radnim danom od 10:00h do 13:00h