Sastanak Književne sekcije PF-a

Sasatanak Književne sekcije Pedagoškog fakulteta održat će se u srijedu, 25.10. u 14.15h (uč.br.8)
Teme sastanka:
– prijem novih članova;
– plan za aktuelnu akademsku godinu;
– književne večeri;
– rad književnog kluba Kalfa;
Književna sekcija Pedgoškog fakulteta

Leave a Reply