RN: Kineziološka antropologija

Predavanja iz predmeta Kineziloška antropologija će se održati u četvrtak (17.3.) u 12:00 sati.