RN i PO: Predavanja iz Bosanskoga jezika I

Predavanja iz Bosanskoga jezika I bit će održana u subotu, 5. 12. 2015. godine od 12. 00 do 17. 00 sati.