Rezultati pismenoga ispita iz Grafolingvistike (transliteracija)

Sanela Veladžić 25/30 = 83,33%Drugi dio ispita će biti održan u ponedjeljak u 11h.