Pismeni ispit iz Historije bosanskoga standardnog jezika

Pismeni ispit će biti održan u petak, 1. 7. 2016. u 11h.