Rezultati pismenih/završnih ispita iz Uporedne gramatike, Staroslavenskoga jezika i Semantike

Pismeni ispit iz predmeta Uporedna gramatika slavenskih jezika položile su:
Ilma Murić – 64/76 = 84% = 8
Kadifa Hilić – 47/76 = 61% = 6
Ana Živković – 43,5/76 = 57% = 6*

Pismeni ispit iz predmeta Staroslavenski jezik položile su:
Šifra 14-95 – 43,5/56 = 77% = 8
Šejla Dedić – 40/56 = 71% = 7

Pismeni ispit iz predmeta Semantika položile su:
Arnela Ćejvanović
Selma Kurtović