Rezultati ispita kod doc.dr. Vildane Pečenković

REZULTATI ISPITA KOD DOC.DR. VILDANE PEČENKOVIĆ

18.10.2016.

POLOŽILI SU:

ŽANROVI U KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU

Lipović Larisa             8

PREGLED PISACA I DJELA U KNJIŽEVNOSTIZA DJECU

Lipović Larisa             7

Grgić Sanela               6

Pašić Emra                 6

Durić Dželil                 6

DJEČIJA KNJIŽEVNOST

Kanurić Bekira            6

BH.KNJIŽEVNOST AU PERIODA

Rekić Edvin                 7

Kanurić Bekira            6

SVJETSKA KNJIŽEVNOST II

Spahić Amra               6

SVJETSKA KNJIŽEVNOST III

Veladžić Sanela          8

Delić Selma                6

Toromanović Emina  6

Upis ocjena: srijeda, 19.10.2016, u 12:00h, učionica br. 2.