Rezultati ispita iz Uporedne gramatike slavenskih jezika

Admir Veladžić 30/45 = 66, 66%Aida Durić 19/45 = 42, 22%