Otkazana predavanja iz predmeta Staroslavenski jezik i Historija bosanskoga standardnog jezika

Otkazuju se predavanja iz predmeta Staroslavenski jezik i Historija bosanskoga standardnog jezika. O novom rasporedu studenti će biti obaviješteni.