Rezultati ispita iz Uporedne gramatike, Norme i Grafolingvistike (apsolventi)

Norma i kultura jezika

Admir Veladžić 58/78 = 74, 35% = 7

Grafolingvistika

Zerina Kovačević 28/40 = 70% = 7

Uporedna gramatika slavenskih jezika

Elma Buljubašić 23/35 = 65, 71% = 7

Ferida Mahmić 22/35 = 62, 85 = 6

Aida Durić 22/51 = 43, 13% = 5

Elvira Hošić 12/35 = 34, 28% = 5

Admir Veladžić 11/35 = 31, 42% = 5

 

***Uvid u radove – svakim radnim danom 12-14h!