Poziv za učešće u promotivnom događaju ,,BiH u procesu pristupanja Europskoj Uniji”

EU-BiHDirekcija za evropske integracije BiH obratila nam se sa prijedlogom održavanja promotivnog događaja na našem Univerzitetu pod nazivom ,,Bosna i Hercegovina u procesu pristupanja Evropskoj Uniji”. Cilj događaja je promocija evropskih integracija na našem kantonu, trenutni status BiH u procesu EU integracija, promocija programa pomoći EU i on-line obuka koje provodi Direkcija. Predloženi termin održavanja promocije je 5. april 2016. godine od 9,30 do 13,00 sati, u amfiteatru I Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Ovime bi se dala prilika nastavnicima, studentima, političkim predstavnicima i svim zainteresiranim građanima da se bliže upoznaju sa glavnim pitanjima EU integracija, kao i da saznaju više o mogućnostima i načinu apliciranja na EU programe financiranja.

Smatramo da je događaj od iznimne važnosti za naš Univerzitet radi uspostavljanja dobre saradnje sa ustanovama koje su direktno vezane za Evropsku uniju, jer se time obezbjeđuje bolja vidljivost našeg Univerziteta pri aplikacijama na programe EU.