Rezultati ispita iz Staroslavenskoga jezika i Grafolingvistike

Staroslavenski jezik

Šifra 3. 12. 2015. – 41/56 = 73,21%

Emina Beširević – 28/56 = 50% = 0

Elma Alibegović – 26/56 = 46,42% = 0

Grafolingvistika

Ermina Demirović 9/24 = 37,5% = 0