Otvoreni dan Pedagoškog fakulteta (II ciklus)

otvorena-knjiga_otvoreni-dan-1

Otvoreni dan Pedagoškog fakulteta za master studij održat će se u srijedu, 14.9., od 9,00 – 14.00h. Prezentacija programa svih odsjeka održat će se u 12.00h u učionici br.1.
Nakon prezentacije, zainteresirani kandidati imat će priliku razgovarati sa studentima koji su odslušali predavanja u prethodnoj godini ili s onima koji su već odbranili rad i dobili titulu magistra struke.

Kandidati koji su spriječeni doći u srijedu, mogu se javiti u Sekreterijat fakulteta svaki radni dan ili voditeljici II ciklusa na tel.037/850-877

Znanjem do zvanja!
Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću