Rezultati ispita iz Staroslavenskoga jezika, Historije bosanskoga standardnog jezika i Grafolingvistike

Staroslavenski jezik:

Emina Beširević 43/71,5 = 60,13%

Elma Alibegović 29,5/71,5 = 41,25%

Redžo Efendić 27,5/71,5 = 38,46%

Admir Ćoragić 25/67 = 37,31%

Historija bosanskoga standardnog jezika:

Zehra Mustedanagić 15/30 = 50%

Azra Fazlić 14,5/30 = 48,33%

Grafolingvistika:

Nepotpisani rad 5/23 = 21,73%

Uvid u radove – ponedjeljak (3. oktobar) od 9 do 14h.