Rezultati ispita iz Sintakse, Bosanskoga jezika III i Opće lingvistike

Bosanski jezik IIIPoložili su:

Dženisa Velić

Sintaksa

Položili su:

Ilma Bešić-Crnkić

Opća lingvistika

Položili su:

Emina Abdić

Merima Šahinović

Aida Šiljdedić

Jasmina Šuvić