Rezultati ispita iz Morfologije i Norme i kulture jezika (2. ispitni termin)

Morfologija:

Šifra 14 39,5/84,5 = 46,74% = 5
Ana Živković 34,5/84,5 = 40,82% = 5
Kadifa Hilić 35,5/84,5 = 35,5% = 5

Norma i kultura jezika:

Semira Džinić 89,5/133 = 67,29% = 7
Fatima Kozlica 83,5/133 = 62,78% = 6

*** Uvid u radove studenti mogu izvršiti u četvrtak i petak od 11 do 14h!