Otvoren Poziv za prijavu na Mevlana program razmjene za akademsku 2016/2017

MevlanaObavještavamo Vas da je objavljen Poziv za prijavu za učešće u Mevlana programu razmjene za akademsku 2016/2017 godinu, a  sama prijava zainteresiranih kandidata se vrši u periodu od 23. do 27. februara 2016. godine. Ocjena pristiglih prijava će se vršti u periodu od 01. do 09. marta tekuće godine.

Molimo Vas da posjetite internetske stranice partnerskih univerziteta u R. Turskoj, te da se putem istih informišete o uslovima i rokovima za prijavu za razmjenu.  Prijava na Program razmjene vrši se u zavisnosti od uslova Poziva,  on-line aplikacijom, odnosno slanjem putem Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću (neophodno provjeriti).

Podsjećamo Vas da Univerzitet u Bihaću ima potpisane sporazume sa sljedećim univerzitetima o razmjeni studenata i akademskog osoblja:

 • Dumlupinar Univerzitet
 • Sinop Univerzitet
 • Trakya Univerzitet
 • Ondokuz  Mayis Univerzitet
 • Sakarya Univerzitet
 • Duzce Univerzitet
 • Akdeniz Univerzitet
 • Balikesir Univerzitet
 • Amasya Univerzitet
 • Cankiri Karatekin Univerzitet
 • Kahramanmaras Sutcu Imam Univerzitet

Trakya Univerzitet nam je proslijedio informacije vezano za prijavu na njihove univerzitete, kako slijedi:

 1. Prijave na Trakya Univerzitet se vrše putem Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na dostavljanom obrascu koji možete dobiti na zahtjev putem alma.bosnic@unbi.ba u gore navedenom roku. Napomena za studente koji se žele prijaviti na ovaj Univerzitet jeste da se nastava na tom Univerzitetu odvija na turskom jeziku, osim na odsjecima za jezike (Odsjek za bosanski, engleski, njemački jezik gdje se nastava odvija na tim jezicima)

Više informacija o samom programu možete pronaći na web stranici Univerziteta u Bihaću http://unbi.ba/index.php/2-uncategorised/14-mevlana

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno se javite u Ured za međunarodnu saradnju putem email adrese alma.bosnic@unbi.ba