Rezultati II kolokvija: Dječija književnost, Starije južnosl.književnosti

II kolokvij-  Dječija književnost

Murić Ilma                 9

Živković Ana              8

Hilić Kadifa                 6

II kolokvij – Starije južnoslavenske književnosti

Murić Ilma             10

Živković Ana            7

Rekić Edvin              7

Hilić Kadifa               6

Kanurić Bekira         6

Uvid u testove i konsultacije, studenti mogu obaviti u petak, 22.1. 2016 od 10 do 12h