II kolokvij – Žanrovi u knjiž.za djecu

Rezultati II kolokvija iz Žanrova u književnosti za djecu

PO

Pehlić Nermina          6

RN

Šahman Lamija         8

Rahmanović Edina   7

Sedić Dajla                 6

Nuhanović Mediha    6

Mizić Adna                6

 

Uvid u testove i konsultacije se mogu obaviti u petak, 22.1. 2016. od 10 do 12.00