Raspored predavanja iz predmeta Historija BiH starog vijeka

Predavanja iz predmeta Historija BiH starog vijeka bit će održana prema sljedećem rasporedu:

subota, 23. IV – učionica br. 2

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45

 

nedjelja, 24. IV – učionica  br. 2

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45