Promocija XVII generacije diplomanata Pedagoškog fakulteta

U petak je 9.2.2018. godine u Domu kulture u Bihaću održana promocija 17. generacije bachelora i pete generacije magistranata Pedagoškog fakulteta. Svoje diplome primilo je šest magistranata bosanskog jezika i književnosti, jedan magistar razredne nastave i 75 bachelora sa sedam odsjeka Fakulteta. 

Za studente generacije proglašeni su Fata Huseinbašić, bachelor bosanskog jezika i književnosti, sa najboljim prosjekom 9,24. Srebrenu i brončanu primile su bachelori engleskog jezika i književnosti Alma Toromanović i Sumeja Ičanović.

Studentima su se na svečanoj promociji obratili dekan Pedagoškog fakulteta, doc.dr. Vildana Pečenković, prodekan za nastavu prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić i prodekan za naučno-istraživački rad prof.dr. Zrinka Ćoralić.

Čestitke povodom Promocije uputili su i ministar obrazovanja u Vladi USK mr.sc. Muhamed Ramić i prorektor za naučno-istraživački rad prof.dr. Amela Čolić