Produžetak roka prijema prijava kandidata za upis na II ciklus

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-7638/2017 od 30.11.2017. godine Pedagoški i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

OBJAVLJUJU

Produžava se rok prijema prijava za upis studenata u I (prvu) godinu II ciklusa studija za akademsku 2017/18. godinu na Pedagoškom i Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a u skladu sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1436/2017 od 4.10.2017. godine.

Produženje traje od dana objave do 25.12.2017. godine.