Priznanje Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini našoj saradnici mr.sc. Nermini Delić, v.as.

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, gospodin Ito Makoto, uručio je priznanje našoj saradnici mr.sc. Nermini Delić, v.as. za njen doprinos u promociji japanske kulture u Bihaću i produbljivanje međusobnog razumijevanja i prijateljstva između Japana i Bosne i Hercegovine. Narativnu tehniku kamišibaji, koja koristi sliku kao pomagalo u pričanju priča, koristili su i studenti Odsjeka za predškolski odgoj u stvaranju priča koje su posvetili najmlađima u najteže pandemijsko vrijeme.