Poziv na Naučni skup “Bajka u savremeno doba”

VIII FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI
POZIV NA NAUČNI SKUP
BAJKA U SAVREMENO DOBA

 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete na Naučnom skupu “Bajka u savremeno doba” koji se po prvi put organizira u okviru VIII Festivala dječije umjetnosti (FEDU), prvog internacionalnog umjetničkog festivala za djecu u BiH i regionu.

U različitim krajevima svijeta nazvana fairy tale, wonder tale, magic tale, Zaubermarchen, Wundermachen, conte merveilleux, conte de fees itd., bajka od najstarijih vremena do danas ostaje jednim od zanimljivijih područja istraživanja teorije i historije književnosti ali i etičke kritike, psihologije, pedagogije, kulturalnih i rodnih studija, antropologije i sl.

Po rasprostranjenosti i raznovrsnosti, bajka, kao najvitalniji i najuniverzalniji žanr, prevazilazi sve ostale književne oblike. Od vremena Charlesa Perraulta kada iz usmene tradicije prelazi u umjetničku književnost, u evropskoj ali i južnoslavenskoj književnosti nije bilo perioda, u kojem se bajke nisu pisale, niti ima neka nacionalna književnost koja nema svog predstavnika u promoviranju žanra bajke.

Pozivamo predstavnike akademske zajednice i sve zainteresirane da svojim izlaganjima na temu koja se tiče bajki sa stajališta nauke o književnosti, komparatistike, lingvistike, psihologije, pedagogije, teatrologije ali i interdisciplinarnih istraživanja drugih srodnih naučnih disciplina, doprinesu revalorizaciji i razumijevanju novih aspekata bajki u savremeno doba.

Temu i sažetak izlaganja na bosanskom ili engleskom jeziku molimo da dostavite na e-mail adresu fedu.naucniskup@gmail.com najkasnije do 5. 4. 2022. godine.

Radovi predstavljeni na Naučnom skupu bit će objavljeni tokom 2022. godine u zborniku radova pripremljenim u skladu s referentnim standardima za publikacije ove vrste.

Naučni skup održat će se 6. 5. 2022. godine u multimedijalnoj sali Bosanskog kulturnog centra BKC Sarajevo s početkom u 10.00h

Napominjemo da je za izlagače koji dolaze izvan Kantona Sarajevo organizator FEDU osigurao smještaj.

 

Predsjednica Organizacionog odbora
Prof.dr. Vildana Pečenković